Prilikom procjene financijske performanse i profitabilnosti tvrtke, profesionalci često koriste različite financijske metrike kako bi dobili jasniju sliku o njezinom zdravlju i potencijalu. Dvije često korištene mjere su EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) i SDE (Seller’s Discretionary Earnings). Ove dvije metrike imaju različite primjene i ciljeve te su posebno korisne u različitim kontekstima, posebno kod prodaje i procjene vrijednosti tvrtke. U nastavku ćemo istražiti razliku između EBITDA i SDE, kako se izračunavaju i kada se najčešće koriste.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)

EBITDA je financijska mjera koja se koristi za procjenu operativne profitabilnosti tvrtke prije nego se uračunaju kamate, porezi, amortizacija i deprecijacija. Ova metrika osigurava jasniju sliku o samoj operativnoj jezgri poslovanja, bez utjecaja financijskih odluka i nekolicine nefinancijskih faktora.

Formula za izračun EBITDA: EBITDA=NetoDohodak+Kamate+Porezi+Amortizacija+Deprecijacija

EBITDA je često korisna u analizama tvrtki koje se natječu u istoj industriji, omogućujući usporedbu operativne profitabilnosti bez obzira na različite porezne stope, financijske strukture i amortizaciju/deprecijaciju imovine.

SDE (Seller’s Discretionary Earnings)

SDE, ili Seller’s Discretionary Earnings, je mjera koja se često koristi u kontekstu prodaje malih poslovnih subjekata, poput obrta, malih tvrtki ili franšiza. SDE uzima u obzir sve financijske i nefinancijske faktore koji utječu na ukupnu profitabilnost poslovanja, uključujući plaću vlasnika, neto dobit, kamate, poreze, amortizaciju i druge prilagodbe.

Formula za izračun SDE može varirati, ali često uključuje sljedeće komponente: [ SDE = Neto Dohodak + Kamate + Porezi + Amortizacija + Deprecijacija + Plaća Vlasnika + Nefinancijski Troškovi ]

SDE je posebno korisna mjera za male poduzetnike i vlasnike tvrtki koji često kombiniraju poslovne i osobne financije te imaju veći utjecaj na poslovanje. Ova mjera pomaže potencijalnim kupcima da bolje razumiju stvarnu profitabilnost poslovanja, uzimajući u obzir sve aspekte vlasničkog angažmana.

Zaključak

EBITDA i SDE su dvije različite financijske metrike koje se koriste za procjenu profitabilnosti tvrtke, ali se koriste u različitim kontekstima i za različite ciljeve. EBITDA se više koristi u analizi većih poduzeća i omogućava usporedbu operativne profitabilnosti unutar industrije, dok je SDE relevantnija mjera za male poduzetnike i vlasnike tvrtki koji prodaju svoje poslovanje. Razumijevanje razlika između ovih metrika pomaže profesionalcima u boljoj procjeni i donošenju informiranih odluka o financijskoj situaciji tvrtke.