PROCJENA VRIJEDNOSTI TVRTKE

Najčešća metoda procjene vrijednosti biznisa, kako velikih tako i malih, je korištenje multiplikatora. Ova metoda multiplicira godišnju zaradu tvrtke sa određenim brojem (multiplikatorom). Taj multiplikator ovisi o industriji, veličini firme, rizicima, strukturi firme, te uzima u obzir vrijednost sličnih tvrtki u svijetu kao usporedbu za određivanje cijene.

Koliki je taj multiplikator u slučaju Vaše tvrtke ovisi o 9 ključnih područja:
  1. FINANCIJE – uspjeh u stvaranju prihoda i dobiti u kombinaciji s vašim kompetencijama vođenja financijskih pokazatelja
  2. PROIZVODI I USLUGE – zadovoljstvo kupaca i ovisnost o ključnim dobavljačima i kupcima
  3. PRODAJA I MARKETING – optimiziranost prodajnog i marketinškog procesa
  4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA – koliko dobro su optimizirani ključni procesi i proces donošenja odluka
  5. LJUDSKI POTENCIJALI – kakav moral vlada među zaposlenicima i koji procesi su uvedeni za zadržavanje najboljih zaposlenika
  6. OVISNOST O VLASNIKU – je li uspjeh tvrtke ovisan o vlasniku i njegovoj(njezinoj obitelji
  7. SIGURNOST – koliko je sigurna pozicija vaše tvrtke u ostvarivanju prihoda i kako je vaša ponuda diferencirana od drugih
  8. MOGUĆNOST RASTA – kako se profitabilnost i efikasnost mijenja povećanjem potražnje i promjenom potreba
  9. INDUSTRIJA – kakav trend vlada u industriji i kako tvrtka posluje unutar industrije
Ovo je jedina procjena vrijednosti tvrtke u regiji sa bazom podataka i mogućnošću usporedbe Vaše tvrtke sa 50.000 malih tvrtki u svijetu! Time nudimo najobjektivniju evaluaciju u kojoj dubinski analiziramo 9 ključnih područja poslovanja.
*Neka pitanja možda nisu primjenjiva za Vašu tvrtku i industriju. U tom slučaju odaberite odgovor najtočniji za Vaš biznis ili odaberite “Nisam siguran”, ako Vam je ponuđena ta opcija.
Cijena evaluacije je 99,00€